Arengusammude programm on alguse saanud uuringutest, kuidas õpetajate professionaalset arengut toetada - ehk teisisõnu, milline täienduskoolitus omab positiivset mõju õpetamise ja õppimise kvaliteedile. Meie programmi ülesehitus on kooskõlas tõhusa täienduskoolituse nn. toimemehhanismidega, mis on sõnastatud enam kui 100 uuringu põhjal (EEF, 2021).

Programmi ülesehitus

Tõhusa täienduskoolituse toimemehhanism

Järjepidevad tunnivaatlused - iga kahe nädala tagant 15 minutit korraga

  • Tunnivaatluse põhjal seavad õpetaja ja õpipartner mõtestatud eesmärgi, millist õpetamispraktikat parendada ning mis lähtub konkreetse õpetaja vajadustest. (EEFi tõhusa täienduskoolituse mehhanism nr 3: eesmärkides kokku leppimine.)
  • Õpipartner pakub õpetajale sotsiaalset ja emotsionaalset toetust. Õpetaja tunneb, et ta ei ole üksi ning et tal on kolleegi toetus uute ideede ning õpetamisviiside katsetamisel. (EEFi mehhanism nr 7: kolleegide toetus.)

Kasulik tagasiside - pärast iga tunnivaatlust (tagasisidekohtumine
kestab u 30 min)

  • Kasulik tagasiside aitab uusi teadmisi korrata ja kinnistada. Tagasisidekohtumisel saavad õpetaja ja õpipartner arengusammu sügavama mõtte üle uuesti arutada. (EEFi mehhanism nr 2: varem õpitu kordamine.) 
  • Kasulik tagasiside aitab uue õpetamisviisi erinevaid aspekte lihvida. (EEFi mehhanism nr 9: analüüsimine ja tagasiside.)

Uue õpetamisviisi ettenäitamine - toimub
igal tagasisidekohtumisel

  • Uue õpetamisviisi ettenäitamine aitab õpetajal ette kujutada, kuidas seda oma klassis kasutada. Ühtlasi võimaldab see mõelda erinevatele probleemidele ja lahendustele enne, kui ta neid oma klassis kogeb. (EEFi mehhanism nr 8: õpetamisviisi ettenäitamine.)
  • Kui õpetaja ja õpipartner keskenduvad korraga ühele arengusammule, aitab see vältida õpetaja kognitiivset ülekoormust. (EEFi mehhanism nr 1: kognitiivse koormuse haldamine.)

Uue õpetamisviisi harjutamine - toimub igal tagasisidekohtumisel

  • Harjutamine on uue oskuse omandamise vältimatu osa - nii arstidel, muusikutel, sportlastel kui ka õpetajatel. Arengusammude juures on kirjeldatud konkreetsed edukriteeriumid, mis aitavad õpetajal ja õpipartneril arengusammu elluviimist täpsemalt jälgida (EEFi mehhanism nr 10: õpetamisviisi harjutamine.)
  • Õpipartner julgustab õpetajat valitud arengusammu oma tunnis kasutama ning tuleb kahe nädala pärast tema tundi vaatlema, keskendudes just sellele arengusammule (EEFi mehhanism nr 14: harjutamine tunni kontekstis.)