Õpipartneri toetus. Täpne tagasiside. Uute oskuste harjutamine. 100 väikest arengusammu, mis on loodud kogenud õpetajate ja hariduspsühholoogide koostöös. See ongi Arengusammude programm.

Veel üks koolitus?! Õnneks mitte. Koolitused on ühekordsed ja annavad korraga palju infot, aga sellest ei piisa, et uusi oskusi omandada. Arengusammud on rohkem selline igapäevane teekond koos truu teekaaslasega. Umbes nagu don Quijote ja Sancho Panza.

Õpipartner aitab välja valida, millisest küljest võiks õpetaja oma erialalist musklit paisutada. Õpipartneriks võib olla igaüks, kes mõnda aega õpetaja töötanud – ja õpipartnerist võiks kasu olla igaühele. Ka kogenud õpetajale on abiks värske pilk ja mõttevahetus, kuidas oma teadmisi klassis paremini edasi anda.

Coach? Mentor? Mul juba on mõlemad, pluss üks terapeut! – Ei, õpipartner ei ole coach, kes ainult peegeldab. Ega mentor, kes aastatega kogunenud elutarkust jagab. Õpipartner lähtub õpetaja professionaalsest arengusoovist ja nõustab õpetajat sellest lähtuvalt.

Õpipartneri toetus koosneb tunnivaatlustest ja tagasisidekohtumistest. Need toimuvad ideaalis kahenädalaste tsüklitena. Esmalt läheb õpipartner üht õpetaja tundi vaatlema ja teeb märkmeid veebikeskkonda Steplab. Seejärel lepib ta õpetajaga kokku tagasisidekohtumise.

NB! Tunnivaatlus ei ole see, et tundi tuleb inspektor, kes hakkab õpetajat hindama. Vastupidi, vaatlejal on puht toetav roll. Avatud koolikeskkond, kus võib käia teineteise tundides, soodustab ka üldisemalt praktikate jagamist ja küünarnukitunnet.

Tagasisidekohtumisel valitakse koos Steplabist välja ja harjutatakse üht väikest õpetajatöö aspekti, milles õpetaja saaks edasi areneda. See ongi arengusamm.

NB! Harjutamine ei ole lihtsalt sõnakõlks. Tagasisidekohtumise käigus pakub õpipartner välja, kuidas üht õppeolukorda võiks paremini lahendada. Seejärel harjutab õpetaja olukorra lahendamist, kuni tunneb end piisavalt mugavalt, et seda järgmises koolitunnis kasutada.

Kahe nädala pärast toimub järgmine tunnivaatlus, kus õpipartner vaatab, kuidas õpetajal uue harjumuse loomine on edenenud. Järgneval tagasisidekohtumisel jätkatakse kas sama oskuse timmimisega või valitakse välja uus väike arengusamm, millest võiks õpetajale enim kasu olla. Ja tsükkel algab otsast peale!

Kuigi Arengusammude aluseks olev Steplab on pärit Inglismaalt, ei ole tegu importkaubaga. See ühendab endas üle 100 000 briti õpetaja kasutajakogemuse ning Eesti haridusteadlaste põhjaliku töö programmi kohandamisel meie oludele. Ühesõnaga, tegu on elusa ja areneva keskkonnaga, mille laiemaks eesmärgiks on nüüdisaegse õpikäsituse jõudmine Eesti koolidesse. Millesse sinagi saad liitumisel panustada!