Juhendamine (instructional coaching) on hetkel parim teadaolev viis õpetajate professionaalse arengu toetamiseks. Juhendamise raames toetab õpetajat tema enda klassiruumis individuaalne õpipartner, kes viib järjepidevalt läbi tunnivaatlusi, annab tagasisidet ja aitab uusi oskusi harjutada.

Londoni Ülikooli haridusteadlane Sam Sims on teinud kokkuvõtte õpetajate juhendamisega seonduvast teaduskirjandusest. Juhendamine on omanud positiivset mõju õpetamise ja õppimise kvaliteedile (1) juhuvalimiga uuringutes (nt My Teaching Partner programmi uuring, Allen jt, 2015), (2) Harvardi ülikooli teadlaste ulatuslikus meta-analüüsis (Kraft jt, 2018), (3) Lõuna-Aafrika teadlaste uuringus, kus võrreldi uute õpetamisoskuste omandamist traditsioonilise täienduskoolituse ja juhendamise käigus (Cilliers jt, 2016) ning (4) USAs läbi viidud süstemaatilises uuringuprogrammis (Boulay jt, 2018). Sam Simsi pikemat artiklit võite lugeda siin.

Veel mõned olulisemad uuringud ja analüüsid, millele meie programm tugineb: